1 csomó egyenlő 1 tengeri mérföld/óra sebességgel, azaz 1.852 km/óra sebességgel.
A csomó, mint a sebesség mértékegysége, leginkább tengerészeti fogalom, de sokan talán nem is tudják, hogy honnan ered.

 A hajózás "feltalálása" óta, és egyáltalán az utazások alatt az utazók mindig szerették volna tudni, hogy járművük milyen gyorsan halad. A hajósokra ez talán fokozottan is érvényes a speciális út közege miatt.

Általában ezt úgy mérték, hogy bedobtak egy fadarabot a vízbe és közben figyelték, hogy a hajó milyen gyorsan megy el mellette, és egészen a 16. századig nem is változtattak a mérési technikán. Ez után jött egy pontos, immár mértékegységnek nevezett módszer a csomó mérés bevezetése. Természetesen a technika előre haladtával ezt a módszert felváltotta később a propelleres és egyéb áramlás figyelő műszer.

A sebesség mérés menete ha csomóban mérünk.

Adott egy vékony kötél melynek a végére egy egy 18 inch élhosszúságú fa ék ( háromszögű kis fa tábla ) volt, aa kötelet egy orsóra tekerték fel. Hogy a fa tábla ( ék ) a kötélre merőlegesen, azt az áramlással aránylag stabilan egy helyben tudja tartani, az egyik csúcsára ólom súlyt erősítettek, míg a kötelet háromszög formában a táblácska 3 sarkához kötötték. Úgy képzeljük el, mint valami kis ejtőernyőt.

A kötélre minden 47 láb 3 inch (azaz kb 14,4 m) után egy csomót kötöttek. A fadarabot a hajó tatjáról ( hátsó részéről ) a vízbe dobták és mivel háromszög formája volt, az ellenállása miatt „megragadta" a vizet és elkezdte kitekerni az orsóról a kötelet, miközben a hajó valamilyen sebességgel haladt előre. A mérés közben általában egy ember az orsót tartotta, a másik elindított egy homokórát, mely 30 másodpercnyi homokot tartalmazott, a harmadik pedig számolta a csomókat, melyek elhagyták a hajó tatját. Amikor a 30 másodpercnyi homok eltűnt, az időért felelős ember felkiáltott és a számoló abbahagyta a számolást. 

Egy eredeti mérő készlet :Ezt időnként úgy is csinálták, hogy valaki az órát is figyelte, valamint a keze között kifutó kötél csomóit is tudta számolni, de ez esetben sok függött az illetőtől, mert ha szorosabban tartotta a kötelet mint kellett volna, a keze súrlódása miatt a mérés rossz eredményt adott.
Minél gyorsabban haladt a hajó, annál több csomóra és annál hosszabb kötélre volt szükség. A csomók száma, melyet 30 másodperc alatt megszámoltak, akkoriban egyenlő volt a hajók tengeri mérföld/órában mért sebességével. 

Meglepő, de igaz, a csomó ezzel a mérési módszerrel 1,85166 km/órát jelentett, mely mindössze 0,02 százalékkal tér el a modern számítás szerinti 1,852 km/órától.  

A csomó tehát nem egy tengeri mérföld távolság, hanem egy tengeri mérföld / óra sebesség. 

Végül pedig miért 47'3" távolság volt a csomók között és miért 30 másodpercet használtak a méréshez? 
A távolság mérésének alapja az volt, hogy 1 tengeri mérföld/órát átváltották láb/másodpercre, majd ezt megszorozták 30 másodperccel, mely praktikus időegység volt a homokórával történő csomószámoláshoz, azaz sem túl sok időt, illetve kötelet nem igényelt, sem az idő rövidsége nem befolyásolta a mérés pontosságát. Kimondhatjuk, hogy a 30 másodperc igazából egy olyan tapasztalati közép idő, ami minden szempontból éppen megfelelt a célnak.


Tisztelettel 
Bálint Balázs szerszámspecialista
Műhelynet szerszámbolt és webáruház